Garantievoorwaarden e-bikes

Als garantie op uw E-bike bieden wij:

 • Twee jaar garantie op de accu. Op de accu wordt alleen garantie verleend op defecten en eventuele fabrieksfouten.
 • Op de normale slijtage door opladen wordt geen garantie verleend. Reden hiervoor is dat door het niet juist laden en ontladen van de accu deze defect kan raken.
 • Twee jaar garantie op alle elektronische componenten zoals: de motor, de controller, de sensor en de display.
 • Vijf jaar garantie op het frame.

Op de onderstaande delen zit geen garantie (tenzij er sprake is van materiaal-, constructie en montagefouten):

 • Mechanische onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn, zoals: banden, ketting, kettingbladen, kabels, vering en remblokken.

De volgende garantie-uitsluitingen zijn van toepassing:

 • Indien onderdelen als accu’s, display, opladers enz. valschade vertonen.
 • Indien men zelf onderdelen heeft geopend en/of getracht heeft deze zelf te repareren.
 • Slijtage van de accu valt buiten de garantie. Een capaciteit slijtage van 20% of minder per jaar valt niet onder garantie.
 • Indien de accu diep ontladen is door een te lange oplaad-interval, vervalt de garantie.
 • Indien de fiets is gereinigd met een hogedrukreiniger (bij het gebruik van een hogedrukreiniger ontstaat de kans op ondichtheden, waardoor de garantie vervalt).
 • Indien er geen eerste onderhoudsbeurt tussen 4 en 8 weken na aankoop is uitgevoerd door Different Bikes.
 • Indien de fiets onvoldoende is onderhouden en/of schoongemaakt (zie rubriek verplicht onderhoud).
 • Indien er wordt afgeweken van de ingestelde fabrieksinstellingen m.b.t. snelheid.
 • Indien de fiets was betrokken bij een ongeval.
 • Indien de fiets wordt blootgesteld aan extreme weersomstandigheden (plaats de fiets bij voorkeur binnen, maar in elk geval onder een overkapping).

Hoe kunt u aanspraak maken op de garantie?

Indien u aanspraak wil maken op de garantie vragen wij u de volgende stappen te ondernemen.

 1. Het originele aankoopbewijs of factuur is uw garantiebewijs, deze dient u goed te bewaren.
  Bij aanspraak op de garantie dient u hiervan een kopie mee te sturen.
 2. Een duidelijke beschrijving met foto’s van het probleem en/of de schade is een pre voor het snel afwikkelen van uw aanvraag. Dit kunt u mailen naar het email adres van Different Bikes: info@different-bikes.nl.
 3. Om aanspraak te maken op deze garantievoorwaarden dient u uw e-bike op de onderstaande momenten voor onderhoud aan te bieden.

Verplicht onderhoud

U dient de fiets binnen 4 tot 8 weken na aankoop bij uw dealer aan te bieden voor de eerste onderhoudsbeurt. Deze beurt is gratis indien u de fiets langs brengt bij Different Bikes. Daarna moet de fiets jaarlijks voor onderhoud worden aangeboden. De rekeningen van de beurten, met daarop het framenummer van de fiets, dient u te bewaren en bij eventuele garantieafhandeling te kunnen overleggen.

Wat dient u zelf te doen:
Maak uw fiets wekelijks, danwel maandelijks (afhankelijk van de weersomstandigheden), schoon. De fiets kan namelijk slecht tegen vuil en pekel. Gebruikt uitsluitend warm water met een milde zeep en een doek of zachte borstel voor de grote oppervlakken. Gebruik geen hogedrukreiniger, hierdoor kan je kwetsbare onderdelen beschadigen.
Laat je fiets goed drogen. Poets je fiets met een droge doek, zodat je het restvuil ook verwijderd.
Maak met name de ketting, tandwielen, spaken, schroeven en bouten goed schoon. Vet de ketting, kabels, scharnierpunten, bouten in met teflon of ander zuurvrij smeermiddel.
Als uw uw fiets beschikt over een display en bedieningspaneel dan dient u deze voorzichtig in te smeren met teflon. Dit kunt u doen door een beetje teflon op een doek te spuiten en de onderdelen daarmee in te wrijven. Dit ter voorkoming van waterschade in het display en bedieningspaneel. Smeermiddel is verkrijgbaar bij Different Bikes.
Let op! Bij het inspuiten met smeermiddel mogen de remblokken, remschrijven, pedalen en velgen niet geraakt worden.

Reden voor dit beleid

E-Bikes hebben meer onderhoud nodig, omdat deze voorzien zijn van veel elektronica. Ook komt er veel meer kracht op ketting, tandwielen en remblokken als bij een gewone fiets. De slijtage van onderdelen zal hoger zijn als bij een gewone fiets, zelfs bij goed onderhoud.

In het verleden is het voorgekomen dat er geen onderhoud aan een fiets is gepleegd. In een dergelijk geval was de ketting nooit bijgesteld en hing dusdanig slap, waardoor de ketting van de tandwielen is gelopen. Dit heeft onherstelbare schade aangericht aan de middenmotor. Zowel de fabrikant als wij kunnen door deze nalatigheid geen garantie geven.

Geen aanspraak op garantie?

Neem in dat geval toch contact met ons op. Wij zoeken graag naar een passende oplossing voor u.