Garantievoorwaarden ebikes

Als garantie op uw E-bike bieden wij:

 • Twee jaar garantie op de accu. Op de accu wordt alleen garantie verleend op defecten en eventuele fabrieksfouten.
 • Op de normale slijtage door opladen wordt geen garantie verleend. Reden hiervoor is dat door het niet juist laden en ontladen van de accu deze defect kan raken.
 • Twee jaar garantie op alle elektronische componenten zoals: de motor, de controller, de sensor en de display.
 • Vijf jaar garantie op het frame.

Op de onderstaande delen zit geen garantie (tenzij er sprake is van materiaal-, constructie en montagefouten):

 • Mechanische onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn, zoals: banden, ketting, kettingbladen, kabels, vering en remblokken.

De volgende garantie-uitsluitingen zijn van toepassing:

 • Indien onderdelen als accu’s, display, opladers enz. valschade vertonen.
 • Indien men zelf onderdelen heeft geopend en/of getracht heeft deze zelf te repareren.
 • Slijtage van de accu valt buiten de garantie. Een capaciteit slijtage van 20% of minder per jaar valt niet onder garantie.
 • Indien de accu diep ontladen is door een te lange oplaad-interval, vervalt de garantie.
 • Indien de fiets is gereinigd met een hogedrukreiniger (bij het gebruik van een hogedrukreiniger ontstaat de kans op ondichtheden, waardoor de garantie vervalt).

Hoe kunt u aanspraak maken op de garantie?

Indien u aanspraak wil maken op de garantie vragen wij u de volgende stappen te ondernemen.

 1. Het originele aankoopbewijs of factuur is uw garantiebewijs, deze dient u goed te bewaren.
  Bij aanspraak op de garantie dient u hiervan een kopie mee te sturen.
 2. Een duidelijke beschrijving met foto’s van het probleem en/of de schade is een pre voor het snel afwikkelen van uw aanvraag. Dit kunt u mailen naar het email adres van Different Bikes: info@different-bikes.nl.
 3. Om aanspraak te maken op deze garantievoorwaarden dient u uw e-bike op de onderstaande momenten voor onderhoud aan te bieden.

Verplicht onderhoud

U dient de fiets 3 maanden na aankoop bij uw dealer aan te bieden voor de eerste onderhoudsbeurt (deze beurt is gratis indien u de fiets langs brengt bij Different Bikes. Daarna moet de fiets jaarlijks voor onderhoud worden aangeboden. De rekeningen van de beurten, met daarop het framenummer van de fiets, dient u te bewaren en bij eventuele garantieafhandeling te kunnen overleggen.

Reden voor dit beleid

In het verleden is het voorgekomen dat er geen onderhoud aan een fiets is gepleegd. In een dergelijk geval was de ketting nooit bijgesteld en hing dusdanig slap, waardoor de ketting van de tandwielen is gelopen. Dit heeft onherstelbare schade aangericht aan de middenmotor. Zowel de fabrikant als wij kunnen door deze nalatigheid geen garantie geven.

Geen aanspraak op garantie?

Neem in dat geval toch contact met ons op. Wij zoeken graag naar een passende oplossing voor u.